Kai-kai
Definition:
Homemade gin
Example:
1. That kai-kai sweet oh
SPREAD THE WORD TWEET FACEBOOK EMBED
Synonyms: gin, alcohol