Shot
Definition:
kai-kai, ogogoro: schnaps also schnapps; shot
Example:
Madam, abeg gi mi two shot dia!
kparaga
Example:
SPREAD THE WORD TWEET FACEBOOK EMBED
Synonyms: